SIPPORT ASTAK SEKSYÈL

Pwogram SWEN

Sèvis Pwogram

Pwogram "CARE" la sèvi kòm pwen santral ant kominote a ak sèvis yo. Pwogram CARE la se yon pwogram ki santre sou kliyan, kilti ki sansib ki konsantre sou eksplore pouvwa pwòp tèt ou yon moun pandan y ap bay konsèy nan efò entèvansyon kriz, defans, referans, ak edikasyon konpòtman kognitif. Objektif pwogram sa a se pou adrese viktim seksyèl ki afekte gason, fanm, LGBQT, imigran ak moun ki san kay nan Nò ak Sant Brooklyn. Nou fè efò pou konstwi yon pi solid kominote k ap pran swen nan zòn Brooklyn lan.

 • Defans legal sivil / akonpayman tribinal

 • Gwoup konsèy / sipò

 • Defans jistis kriminèl / akonpayman tribinal

 • Entèvansyon kriz

 • Konsèy travay

 • Lopital / klinik / lòt repons medikal

 • Fòmasyon travay

 • Asistans materyèl

 • Transpòtasyon

 • Defans viktim / sivivan

Kontakte nou

921B East New York Avenue

Brooklyn, NY 11203

info@diasporacs.org

Phone: (718) 399-0200

Fax: (718) 399-0360

Konekte avèk nou
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
SUBSCRIBE

© 2023 by Diaspora Community Services.