SIPPORT ASTAK SEKSYÈL

DIASPORA COMMUNITY SERVICES IS HERE TO HELP YOU!

Pwogram SWEN

Dyaspora Community Services ap fè patenarya ak Depatman Travay Eta Eta New York pou ede moun ki te aplike nan Fon Travayè Ekskli (EWF). EWF ofri sèvis referans enpòtan pou travayè ki te pèdi revni akòz COVID-19 epi ki pa elijib pou pwogram sekou federal yo, ki gen ladan benefis chomaj ak benefis ki gen rapò ak pandemi. Kòm yon mesaje ou fè konfyans ak alye kominote a, nou pwodui efò sansibilizasyon EWF pou gaye pawòl la epi ofri sipò alfabetizasyon finansye ak referans nan divès sèvis ki amelyore lavi.

Tanpri sonje ke EWF p ap aksepte nouvo aplikasyon ankò!

EWF Info Cards 1 & 2-UPDATED 1.11.22.png
EWF Info Cards 1 & 2-UPDATED 1.11.22 (1).png

Sèvis Pwogram

An excluded worker is someone who is ineligible for state unemployment benefits or federal COVID-related relief funds. Do all of the following apply to you?

  • Live in New York State now

  • Have lived in New York State since before March 27, 2020

  • Worked at least 15 hours per week prior to April 3, 2020

  • Have at some point between February 23, 2020 and April 1, 2021 lost 50% or more of your wages or income because of: 

    • COVID-related unemployment, partial unemployment, or inability to work OR

    • COVID-related death or disability of a breadwinner or major household source of income

  • Be ineligible for Unemployment Insurance or federal COVID-related income relief AND

  • Have earned $26,208 (gross) or less between April 19, 2020 and April 19, 2021