20200806_141852.jpg

NOU SE KOMINOTE NOU SÈVI

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

Atravè advèsite COVID-19 sou kominote nou an, nou rete fleksib nan bay sèvis yo

MISYON nou an

Sèvis kominotè dyaspora se yon ajans sèvis sipò sosyal ki pèmèt fanmi yo ak moun yo maksimize kapasite yo pou yo reyisi nan pwomosyon sante kiltirèlman sansib, sèvis sipò fanmi yo ak defans.

Accountant at Work
KOVID-19

Kòm yon òganizasyon san bi likratif ki baze nan Central Brooklyn pou plis pase 35 ane, nou gen eksperyans ak konesans epi yo te prepare pi byen ke posib pou adrese enpak pandemi COVID 19 la sou kliyan nou yo. Misyon nou te toujou adrese bon jan kalite aksè nan swen sante, defans ak sipò bay moun ak fanmi yo. Epidemi COVID la te montre nou ke nou rasin nan kominote a, ki kapab reponn ak enpak e ke travay nou rete pa sèlman nesesè men ki enpòtan.

LAVI NWA ENPÒTAN

Sèvis Kominotè Dyaspora ak fyète sipòte mouvman Nwa Lavi Matye nan batay pou jistis, libète ak liberasyon kominote nwa a. Sèvis nou yo fèt pou goumen pou lavi nwa lè yo ede yo bati yon kominote pi fò ak an sante.

SUBSCRIBE

Subscribe to Our Newsletter

Thanks for submitting!

SÈVIS
Doctor's Appointment

REDIKSYON NÈM & SÈVIS SANTE SEKSYÈL

Classmates in Library

VIH & Hep-C

TÈS & PREVANSYON

20200915_104542_edited.jpg

SIPPORT ASTAK SEKSYÈL

Teenagers

SÈVIS rezidansyèl

Classroom Lecture

POUVWA JENÈS

Doctor's Appointment

AKSÈ SANTE

20200911_105308.jpg
KOVID-19
Kontinyasyon nan sèvis yo

Tout pwogram nou yo kontinye bay yon nivo nòmal nan sèvis, malgre restriksyon ak baryè

Nou prepare pou kenbe yon anviwònman ki an sekirite pou anplwaye nou yo ak kliyan yo lè nou asire: kapasite limite ak aksè nan pwoteksyon PPE ki nesesè, lekti tanperati, mask, dezenfektan ak ekipman pou netwayaj ogmante.

Anpil nan pwogram nou yo ap kòmanse atelye vityèl, ak sèvis yo gen ladan tou Telehealth.

De chanm reyinyon nan biwo prensipal la pral mete kanpe pou sèvis Telehealth; bay òdinatè / tablèt ki nesesè nan yon espas konfidansyèl.

Malgre anpil defi pandemi an, anplwaye devwe nou yo te kontinye bay sipò ak yon anviwònman ki an sekirite pou jèn ki san kay nan pwogram sèvis rezidansyèl nou yo.