top of page

Sou nou

MISYON

Sèvis kominotè dyaspora se yon ajans sèvis sipò sosyal ki pèmèt fanmi yo ak moun yo maksimize kapasite yo pou yo reyisi nan pwomosyon sante kiltirèlman sansib, sèvis sipò fanmi yo ak defans.

VIZYON

Rekonèt ekspè nan dispozisyon pou enfòmasyon sou sante kiltirèl sansib

(...)

Ki baze sou sa a nou angaje nan kliyan nou yo ak kwè nan respekte ak konprann bezwen yo, nou ka fè efò satisfè atant yo; bay efikas, bon jan kalite sèvis. Nan Sèvis Kominotè Dyaspora nou fyè de kontribisyon enpòtan pou remake nan divès kominote epi nou angaje nan konsèp patenarya, entegrite ak egalite pou tout moun. Nou sèvi kòm yon pon pou kliyan nou yo; ede defann bezwen yo ak sipòte yo sou vwayaj pèsonèl yo nan otonòm. Nou sèvi yon popilasyon trè divès ki bay sante esansyèl ak pwogram sipò. Nou fè misyon nou pou kenbe estanda ki pi wo nan dwa moun, egalite ant sèks, aksè nan swen sante ki pa diskriminatwa ak opòtinite pou fanmi ki gen revni ki ba ak imigran nan Central Brooklyn. Nou sipòte ak konprann prensip anti-rasis ak anti-povrete.

DCS ISTWA

Te fonde an 1981, Diaspora Community Services (DCS) se yon milti-sèvis ki baze nan Brooklyn ak milti-kiltirèl 501 (c) 3 san bi likratif ki bay sipò konplè pou rezidan ki pa gen anpil revni, imigran, ak moun ki malad kwonik. DCS sèvi kèk 10,000 chak ane atravè twa sit pwogram nan Vil New York. Anplwaye pa pwofesyonèl ki gen eksperyans nan sektè sante ak sèvis sosyal ak sipòte pa yon Konsèy Administrasyon devwe divès tankou kominote yo vibran nou sèvi, DCS bay pwogram solid ki vize ki pi frajil nan kominote nou yo.

(...)

Pwogram DCS yo adrese kòz rasin defi kliyan nou yo ap fè fas, otorize fanmi ak revni ki ba pou simonte obstak nan byennèt yo ak otosifizans yo. Depi lè li te jwenn estati san bi likratif an 1991, DCS (ansyen pwogram yo rele fanm ayisyen an) kontinye konsantre sou defi ak inegalite ki gen enpak sou fanm ak tifi ak jèn nan kominote nou yo. Soti nan reyentegrasyon refijye ayisyen yo nan fen ane 1980 yo pou adrese aparisyon kriz VIH la an 1990, DCS te konsantre sou asire kliyan yo gen aksè a benefis ki nesesè anpil, konsèy, edikasyon, plasman lojman ak referans bay anpil patnè òganizasyonèl ki kalifye nou yo.

(...)

Nou te aplike pwogram jèn ki baze sou prensip devlopman jèn nan edikasyon, otonòm ak konsantre sou byen jèn nou yo olye de defisi yo.

(...)

Sèvis pwogram aktyèl yo gen ladan aksè a bon jan kalite sèvis sante, lojman ki bay sipò, edikasyon jèn yo, ak sèvis sipò sosyal yo kritik pou satisfè bezwen debaz yo pandan y ap konsantre sou enpak povrete. DCS satisfè chak kliyan kote yo ye an tèm de ladrès endividyèl, finans, sante ak bezwen; bay sipò transfòmasyon endividyèl pou ede yo reyisi.

VISION
HISTORY
BOARD OF DIRECTORS

LEADERSHIP

Screen Shot 2020-11-25 at 4.51.17 PM.png
Carine Jocelyn

Chief Executive Officer

1681471024125.jpg
Christopher
mclean

Human Resources Manager

IMG_8778 (1) (1).JPG
Brian
Nwoke

Senior Manager,

Community-Based Programs

IMG_8469.jpeg
Simone Harris

Manager,

Administrative Operations

maniv.png
Manvir 
Kaur

Director of Program Operations

st,small,507x507-pad,600x600,f8f8f8.jpg
Charlaine Farley, LCSW

Director of Social Work Services

KONSÈY Direktè

 

Kenrick Ross

Board President

Executive Director

Brooklyn Community Pride Center

 

Carine Jocelyn

Chief Executive Officer

Diaspora Community Services

 

Dominique Etienne

 

Maritsa Hofherr

Healthcare Administrator

InHouse Physicians

NYC Public Schools COVID-19 Testing, Planning & Implementation

Teaching Assistant

John Hopkins School of Nursing

 

Jerry Raphael

Chief Financial Officer

Stack Overflow

 

Caleb Terry

Compliance Officer

Brooklyn Plaza Medical Center

LEADERSHIP
FINANCIALS

FINANSYÈ

pousantaj nan depans yo

1%

Financials Expenses 19 chart.png

2%

Financials Expenses 19.jpg

pousantaj nan revni

1%

3%

Financials Revenues 2019 chart.png
Financials Revenues 2019.jpg

FINANSYÈ

pousantaj nan depans yo

pousantaj nan depans yo

pousantaj nan depans yo

pousantaj nan depans yo

pousantaj nan depans yo

pousantaj nan depans yo

FUNDING PARTNERS
EMPLOYMENT

TRAVAY

Mèsi pou enterè ou nan travay nan Diaspora Community Services. Si gen yon pozisyon ki enterese ou, tanpri klike sou ouvèti a epi ou pral dirije pou aplike pou via.com vre.

bottom of page