top of page

SÈVIS rezidansyèl

DCS opere 2 pwogram Tranzisyon endepandan k ap viv (TIL): Manman ki genyen kay Hope (MGH) ak kay CONNECT la. Rezidan yo resevwa sèvis jesyon ka ak konsèy pou ede nan edikasyon ak objektif karyè, alfabetizasyon finansye, edikasyon sou sante, devlopman relasyon ki an sante, ak ladrès paran ki an sante (pou patisipan MGH). Objektif prensipal pwogram TIL nou yo se deplase jèn yo nan direksyon pou lavi endepandan lè yo ba yo resous ak ladrès pou viv nan kominote a kòm granmoun endepandan.

Mother with Twins

Manman an ap vin jwenn Hope House

Manman ki genyen Hope House (MGH) se pou:
- Ansent ak paran
- Sove kite lakay ou oswa sanzabri
- Adolesan ki gen laj 16-20
- Pou yon peryòd ki rive jiska 24 mwa.

lgbtq youth.png

Konekte kay la

CONNECT House la se pou:
- LGBTQ +
- Sove kite / san kay
- Adolesan ki gen laj 16-20
- Pou yon peryòd ki rive jiska 24 mwa.

bottom of page