pran aksyon

DONATE

NOU SE KOMINOTE NOU SÈVI

Nou kontinye kreyativman aplike pwogram nan nouvo fason pandan y ap konprann valè travay nou nan kontèks aktyèl la. Kapasite Dyaspora pou reyisi te toujou akoz gwo patenarya nou genyen nan kominote a ak talan nou genyen nan divès anplwaye nou yo ki pote eksperyans, konesans ak angajman.

(...)

Nou bezwen sipò ou pou pèmèt nou kontinye gen enpak - sipòte pòv yo, asire moun k ap viv ak kondisyon kwonik jwenn èd yo bezwen; pandan y ap asire jèn nou yo kontinye boujonnen.

Jwenn nou nan travay kontinye nou an pa fè yon don dediktib taks.

Sipò jenere ou nan nenpòt nivo ki nesesè ak anpil apresye.

Resized_20190822_142925.jpg

AMAZON SMILE

Amazon pral bay 0.5% nan pri acha AmazonSmile elijib ou yo. Klike sou lyen ki anba a pou kòmanse.

clipart1636826.png
logo-black-lives-matter.webp

Sèvis Kominotè Dyaspora ak fyète sipòte mouvman Nwa Lavi Matye nan batay pou jistis, libète ak liberasyon kominote nwa a. Sèvis nou yo fèt pou goumen pou lavi nwa lè yo ede yo bati yon kominote pi fò ak an sante.

CEO statement

Nou fyè dèske nou nan sèvis kominotè dyaspora nan kominote n ap sèvi yo. Nou se Nwa ak mawon, etnisite divès, sèks ak oryantasyon seksyèl. Nou te gen eksperyans nan ke yo te imigran, pale diferan lang, epi yo te angaje nan travay nou an. Yon eksperyans nou tout te pataje dirèkteman ak endirèkteman se rasis sistemik.

DCS travay pou bay aksè a bon jan kalite swen sante paske nou konnen disparite rasyal egziste. Nou ankouraje jèn moun yo fini edikasyon yo paske nou konnen akablan sistèm edikasyon an echwe elèv nwa yo.

Britalite polis se pa lapolis. De semèn apre George Floyd te asasinen nan Minnesota, pa gen okenn konfizyon la. Sistèm jistis kriminèl nou DWE gen yon pati nan demantèlman rasis estriktirèl tankou nan egzanp sa a.

Di non yo: George Floyd, Tamir Rice, Eric Garner, Trayvon Martin, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Sandra Bland, Michael Brown …. Sa a se pa sou hashtags ak medya sosyal. Sa yo se moun ki te swa yon papa, pitit yon moun, yon matant, tonton, frè ak sè, kouzen, vwazen, zanmi ... yon èt imen.

(...)

Nan sèvis,

Carine Jocelyn , CEO

All Videos

All Videos

Watch Now