top of page
logo-black-lives-matter.webp

CEO statement

Nou fyè dèske nou nan sèvis kominotè dyaspora nan kominote n ap sèvi yo. Nou se Nwa ak mawon, etnisite divès, sèks ak oryantasyon seksyèl. Nou te gen eksperyans nan ke yo te imigran, pale diferan lang, epi yo te angaje nan travay nou an. Yon eksperyans nou tout te pataje dirèkteman ak endirèkteman se rasis sistemik.

DCS travay pou bay aksè a bon jan kalite swen sante paske nou konnen disparite rasyal egziste. Nou ankouraje jèn moun yo fini edikasyon yo paske nou konnen akablan sistèm edikasyon an echwe elèv nwa yo.

Britalite polis se pa lapolis. De semèn apre George Floyd te asasinen nan Minnesota, pa gen okenn konfizyon la. Sistèm jistis kriminèl nou DWE gen yon pati nan demantèlman rasis estriktirèl tankou nan egzanp sa a.

Di non yo: George Floyd, Tamir Rice, Eric Garner, Trayvon Martin, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Sandra Bland, Michael Brown …. Sa a se pa sou hashtags ak medya sosyal. Sa yo se moun ki te swa yon papa, pitit yon moun, yon matant, tonton, frè ak sè, kouzen, vwazen, zanmi ... yon èt imen.

(...)

Nan sèvis,

Carine Jocelyn , CEO

Resources

All Videos

All Videos

Watch Now
Screen Shot 2020-11-17 at 2.23.15 PM.png
BLM
bottom of page