top of page

REDIKSYON NÈM & SÈVIS SANTE SEKSYÈL

Nou angaje nan abilite jèn manm yo nan kominote a LGBT + nan bay entèvansyon divès kalite prèv ki baze sou, tès gratis VIH & HCV, sante seksyèl / sesyon edikasyon rediksyon mal, asistans ak koneksyon ak navigasyon, ak sèvis referans efikas.

(...)

connect logo.png

KONEKTE

CONNECT se yon pwogram jesyon sibstans ak prevansyon VIH pou jèn LGBT + ak jèn adilt jiska laj 25 an. Nou dedye a sèvi kòm yon lyezon ant kominote yo nan North / Central Brooklyn ak founisè sèvis yo.

#KONEKSYON ak Sante #KONekte ak Sèvis #KONEKTE Kominote a

Sèvis Pwogram

  • Edikasyon VIH / HCV / STI / PREP / PEP

  • Sesyon Edikasyon Prevansyon

  • Jesyon Sibstans Sèvi ak Prèv ki baze sou Zouti Depistaj

  • Bay Referans Pou Sèvis Sipò

  • Bay Sèvis Sante Seksyèl, Tès, ak Sèvis Rekòmandasyon

  • Bay Navigasyon Pou VIH, HCV, STI Swen Pou Moun ki Teste Pozitif

  • Aktivite Outreach nan kominote a

bottom of page