top of page
1715-haiti-flag.webp

Pwogram "CARE" la sèvi kòm pwen santral ant kominote a ak sèvis yo. Pwogram CARE la se yon pwogram ki santre sou kliyan, kilti ki sansib ki konsantre sou eksplore pouvwa pwòp tèt ou yon moun pandan y ap bay konsèy nan efò entèvansyon kriz, defans, referans, ak edikasyon konpòtman kognitif. Objektif pwogram sa a se pou adrese viktim seksyèl ki afekte gason, fanm, LGBQT, imigran ak moun ki san kay nan Nò ak Sant Brooklyn. Nou fè efò pou konstwi yon pi solid kominote k ap pran swen nan zòn Brooklyn lan.

SIPPORT ASTAK SEKSYÈL

Phase 1

 • Provide financial support and supplies  to Centre Medico Social to provide medical care 

 • Support the Haitian Women’s Collective member and partner organizations

 • Support initiatives of Zanmi, Inc. only as a fiscal sponsor

Phase 2

 • Conduct 2 shipments with specific donated items in the months of September and November and distribute them to local partners. 

 

 • Other related activities that emerge as service gaps. 

 

​Other information

 • Diaspora will not collect donated items after September 15 

 • Donations are tax deductible 

 • Diaspora staff will not travel to Haiti in the initial emergency, disaster phase. We will allow experts in emergency, disaster response to work efficiently. 

Pwogram SWEN

Monetary Donations

 • Financial donations to support midwifery and economic development/microfinance programs, organizations on the ground. Donations can be made via our website at Haiti Relief 

 • These funds will be used to source locally in Haiti in support of the local economy as well as support women led organizations already on the ground and connected to the communities they serve.

 • 100% of funds will be used only towards Haiti relief and restoration, program activities of locally led, Haiti based organizations. 

Necessities Donations

 • Defans legal sivil / akonpayman tribinal

 • Gwoup konsèy / sipò

 • Defans jistis kriminèl / akonpayman tribinal

 • Entèvansyon kriz

 • Konsèy travay

 • Lopital / klinik / lòt repons medikal

 • Fòmasyon travay

 • Asistans materyèl

 • Transpòtasyon

 • Defans viktim / sivivan

bottom of page